Akademia Kierowcy Maliński - Logo

Darmowe Kursy:

Kategoria B+E

Ile musisz mieć lat?

18 lat


Wymagane kategorie prawa jazdy:

B (zaświadczenie o zdanym egzaminie państwowym na kategorię B prawa jazdy).


Jakimi pojazdami możesz jeździć?

Pojazd samochodowy - o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla. Zespół pojazdów złożony z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t i przyczepy, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 t.

Ciągnik rolniczy - pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych. Zespół pojazdów składający się z ciągnika rolniczego i przyczepy (przyczep).

Pojazd wolnobieżny - pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego. Zespół pojazdów składający się z pojazdu wolnobieżnego i przyczepy (przyczep).

Motorower - pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm³, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Motocykl - o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

Czterokołowiec - pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza 550 kg w przypadku przewozu rzeczy lub 400 kg w przypadku przewozu osób.


Szkolenie:

Aby rozpocząć szkolenie kursant przedstawia w naszej szkole profil kandydata na kierowcę (tzn. PKK).

Przyszły kierowca ma także możliwość uzyskania profilu kandydata na kierowcę za naszym pośrednictwem.


Czas trwania szkolenia podstawowego dla kategorii B+E nie może być mniejszy niż 15 godzin szkolenia praktycznego.

Jedna godzina szkolenia praktycznego równa się 60 minutom zajęć.

Praktyczna część szkolenia obejmuje prowadzenie pojazdu kategorii B+E na placu manewrowym a także w ruchu miejskim.

Przed ukończeniem szkolenia kandydat na kierowcę musi zdać egzamin wewnętrzny.

Po zaliczonym egzaminie wewnętrznym szkoła jazdy uzupełnia profil PKK o wymagane dane i wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


Osoby egzaminowane ubiegające się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, uznaje się za posiadające pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu państwowego.


Szkolenie praktyczne odbywa się zestawem pojazdów dla kategorii B+E. Nie może to być pojazd odpowiadający warunkom technicznym pojazdów kategorii B z przyczepą lekką. 


Osoba, która ukończyła wymagane szkolenie w zakresie prawa jazdy kategorii B+E jest uprawniona do przystąpienia do egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B1+E.