Akademia Kierowcy Maliński - Logo

Darmowe Kursy:

Kategoria C+E

Ile musisz mieć lat?

21 lat (18 lat dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej)


Wymagane kategorie prawa jazdy:

C (zaświadczenie o zdanym egzaminie państwowym na kategorię C prawa jazdy).


Jakimi pojazdami możesz jeździć?

Pojazd samochodowy - o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu. Zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu oraz przyczepy (przyczep).

Ciągnik rolniczy - pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych.

Zespół pojazdów składający się z ciągnika rolniczego i przyczepy (przyczep).

Pojazd wolnobieżny - pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego.

Zespół pojazdów składający się z pojazdu wolnobieżnego i przyczepy (przyczep).

Motorower - pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Czterokołowiec lekki - czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h. Kategoria prawa jazdy C+E uprawnia również do prowadzenia zespołu pojazdów określonego w kategorii B+E.


Szkolenie:

Aby rozpocząć szkolenie kursant przedstawia w naszej szkole profil kandydata na kierowcę (tzn. PKK).

Przyszły kierowca ma także możliwość uzyskania profilu kandydata na kierowcę za naszym pośrednictwem.


Czas trwania szkolenia podstawowego dla kategorii C+E nie może być mniejszy niż 25 godzin szkolenia praktycznego.

Jedna godzina szkolenia praktycznego równa się 60 minutom zajęć.

Praktyczna część szkolenia obejmuje prowadzenie pojazdu kategorii C+E na placu manewrowym a także w ruchu miejskim.

Przed ukończeniem szkolenia kandydat na kierowcę musi zdać egzamin wewnętrzny.

Po zaliczonym egzaminie wewnętrznym szkoła jazdy uzupełnia profil PKK o wymagane dane i wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


Osoby egzaminowane ubiegające się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie prawa jazdy kategorii C+E, uznaje się za posiadające pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu państwowego.


Szkolenie praktyczne odbywa się pojazdem kategorii C+E. Nie może to być pojazd odpowiadający warunkom technicznym pojazdów kategorii np. B+E lub C+E. 


Osoba, która ukończyła wymagane szkolenie w zakresie prawa jazdy kategorii C+E jest uprawniona do przystąpienia do egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii C1+E.