Akademia Kierowcy Maliński - Logo

Darmowe Kursy:

Kategoria D

Ile musisz mieć lat?

24 lat (19 lat dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej).


Wymagane kategorie prawa jazdy:

B


Jakimi pojazdami możesz jeździć?

Ciągnik rolniczy - pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych.

Zespół pojazdów - składający się z ciągnika rolniczego i przyczepy lekkiej.

Pojazd wolnobieżny - pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego.

Zespół pojazdów - składający się z pojazdu wolnobieżnego i przyczepy lekkiej.

Motorower - pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm³, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Czterokołowiec lekki - czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Autobus - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Zespół pojazdów - złożony z autobusu oraz z przyczepy lekkiej.


Szkolenie:

Aby rozpocząć szkolenie kursant przedstawia w naszej szkole profil kandydata na kierowcę (tzn. PKK).

Przyszły kierowca ma także możliwość uzyskania profilu kandydata na kierowcę za naszym pośrednictwem.


Czas trwania szkolenia podstawowego dla kategorii D nie może o być mniejszy niż 20 godzin szkolenia teoretycznego i 30 godzin szkolenia praktycznego.

Jedna godzina szkolenia teoretycznego jest równa 45 minutom, zaś jedna godzina szkolenia praktycznego równa się 60 minutom zajęć.

Szkolenie teoretyczne odbywa się w ośrodku szkolenia kierowców lub w domu przy wyborze metody on-line, zajęcia dla kursantów prowadzi instruktor nauki jazdy lub wykładowca.

Po zakończeniu części teoretycznej kandydaci na kierowców mogą rozpocząć praktyczną część szkolenia obejmującą prowadzenie pojazdu kategorii D na placu manewrowym a także w ruchu miejskim.

Przed ukończeniem szkolenia kandydat na kierowcę musi zdać egzamin wewnętrzny.

Po zaliczonym egzaminie wewnętrznym szkoła jazdy uzupełnia profil PKK o wymagane dane i wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


Z części teoretycznej szkolenia zwolnione są osoby, które samodzielnie zaliczyły egzamin w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.

Osoby te zwolnione są również z teoretycznego egzaminu wewnętrznego w ośrodku szkolenia kierowców.

Części teoretycznej szkolenia podstawowego nie przeprowadza się, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii D1.


Szkolenie praktyczne odbywa się pojazdem kategorii D. Nie może to być pojazd odpowiadający warunkom technicznym pojazdów kategorii np. B, C lub D1.


Osoba, która ukończyła wymagane szkolenie w zakresie prawa jazdy kategorii D jest uprawniona do przystąpienia do egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii D1.