Akademia Kierowcy Maliński - Logo

Darmowe Kursy:

Refundacja szkolenia:

Kwalifikacja Wstępna, przyspieszona i uzupełniająca z dofinansowaniem 50%

Projekt Kwalifikacja Wstępna, przyspieszona i uzupełniająca jest skierowany dla osób które ukończyły co najmniej 18 lat i posiadają kategorię prawa jazdy B, które planują zdobyć, podnieść lub uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe. W projekcie mogą uczestniczyć kobiety jak i mężczyźni, osoby pracujące i bezrobotni, a także samozatrudnieni i pracodawcy.

Wymogi:

1.      Meldunek na terenie Polski.

2.      Prawo jazdy kat. B.

3.      Ukończone 18 lat.

4.      Profil kandydata na kierowcę PKK uzyskany w Starostwie Powiatowym, Urzędzie Miasta właściwym do miejsca zamieszkania - wydania prawo jazdy

5.      Posiadać orzeczenie o brak przeciwskazań zdrowotnych oraz psychologicznych do kierowania pojazdami kat. C i CE - w zależności od wybranego szkolenia.

6.      Posiadać orzeczenie o brak przeciwskazań zdrowotnych oraz psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy kategorii C i CE - w zależności od wybranego szkolenia.

Aby odbyć szkolenie refundowane należy stawić się w naszym biurze i wypełnić wniosek kwalifikujący.

Przykładowe wyliczenie:

Kurs z refundacją:

Kwalifikacja wstępna = 2500zł – refundacja 2500zł

Kwalifikacja wstępna przyspieszona = 1650zł – refundacja 1650zł

Kategoria C + Kwalifikacja wstępna przyspieszona = 3950zł – refundacja 1650zł.

Kategoria C + CE + Kwalifikacja wstępna przyspieszona = 6150zł – refundacja 1650zł.

W projekcie bierze udział tylko 10 zakwalifikowanych osób. Rekrutacja trwa od 5 sierpnia do 23 sierpnia b.r. lub do wyczerpania miejsc.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DARMOWE KURSY PRAWA JAZDY I KWALIFIKACJE W RAMACH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH I PRACUJĄCYCH.

OPCJA 1: Projekt skierowany do osób bezrobotnych.

               Aktywizacja zawodowa bezrobotnych usługi rynku pracy, z których może skorzystać osoba bezrobotna. Aktywizacja zawodowa ma pobudzić osoby bezrobotne do aktywności zawodowej. Przepisy o promocji zatrudnienia przewidują różne formy aktywizacji zawodowej w tym szkolenia.

Zdobycie wykształcenia lub przekształcenia posiadanych uprawnień lub zawodu w tym przypadku kursy prawa jazdy kategorii C, C+E i kwalifikacja kierowcy zawodowego czyli kodu 95, odbywa się w naszym ośrodku szkolenia kierowców i jest darmowe.

Kto może skorzystać z dotacji:

- osoba bezrobotna

- ukończyła 30 rok życia w dniu zapasania się na szkolenie.

Jeżeli od zawsze marzysz o pracy jako kierowca zawodowy albo po prostu chcesz zmienić zawód lub rozszerzyć posiadane uprawnienia, ale z rożnych przyczyn nie możesz zrealizować swoich planów, nasz ośrodek Tobie w tym pomoże, nie zwlekaj zadzwoń lub przyjdź do naszego biura aby uzyskać szczegółowe informacje .

Rekrutacja jest indywidualna i ciągła - to oznacza, iż każda osoba w dowolnym momencie może złożyć dokumenty w naszym OSK. Wybór kursu lub kursów zależy od osoby Ciebie.

3 proste kroki aby uzyskać dotację do szkolenia:

1.   Zadzwoń do naszego ośrodka pod numer 506-222-231 lub odwiedź Nasze Biuro.

2.   Wybierz Kurs, który Cię interesuje

3. Podpisz umowę o szkolenie i o dotację szkolenia.OPCJA 2: Projekt skierowany do osób pracujących.

DARMOWE KURSY PRAWA JAZDY I KWALIFIKACJE W RAMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW.


Projekt skierowany do pracowników i pracodawców.

Finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców oznacza, że środki KFS Pracodawca może przeznaczyć na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się kursy, w tym kursy prawa jazdy wszystkich kategorii oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej.


Zdobycie wykształcenia lub przekształcenia posiadanych uprawnień lub zawodu w tym przypadku kursy prawa jazdy WSZYSTKICH kategorii i kwalifikacja kierowcy zawodowego czyli kodu 95, odbywa się w naszym ośrodku szkolenia kierowców i jest darmowe dzięki wsparciu KFS.

Kto może skorzystać z finansowania?

- pracownik

- pracodawca

- osoba samozatrudniona

- wiek uczestnika pozostaje pozostaje bez znaczenia

- uczestnik kursu musi wpisywać się w ustalone piorytety naboru do szkolenia.

- termin składania wniosków do 2 kwietnia 2019r.


Jeżeli od zawsze marzysz o pracy jako kierowca zawodowy albo po prostu chcesz zmienić zawód lub rozszerzyć posiadane uprawnienia, ale z rożnych przyczyn nie możesz zrealizować swoich planów, nasz ośrodek Tobie w tym pomoże, nie zwlekaj zadzwoń lub przyjdź do naszego biura aby uzyskać szczegółowe informacje .

Rekrutacja jest indywidulana i ograniczona - to oznacza, iż każda osoba indywidualnie zgłasza się do naszego biura a zakres finansowania jest objęty ograniczeniem budżetu KFS i czasowym naborem wniosków do 2 kwietnia 2019r.

3 proste kroki aby uzyskać dotację do szkolenia:

1.   Zadzwoń do naszego ośrodka pod numer 506-222-231 lub odwiedź Nasze Biuro.

2.   Wybierz Kurs, który Cię interesuje

3.   Podpisz Umowę o szkoleniu i o finansowanie szkolenia.