Kategoria A

Ile musisz mieć lat?

20 lat – jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2,

24 lata – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,

18 lat – dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.


Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku.


Jakimi pojazdami możesz jeździć?

Motocykl – pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy.

Motorower – pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h


Każdy z wymienionych pojazdów może w ramach kategorii A ciągnąć przyczepę.

Szkolenie:

Aby rozpocząć szkolenie kursant przedstawia w naszej szkole profil kandydata na kierowcę (tzn. PKK).

Przyszły kierowca ma także możliwość uzyskania profilu kandydata na kierowcę za naszym pośrednictwem.


Czas trwania szkolenia podstawowego dla kategorii A nie może być mniejszy niż 30 godzin szkolenia teoretycznego i 20 godzin szkolenia praktycznego.

Jedna godzina szkolenia teoretycznego jest równa 45 minutom, zaś jedna godzina szkolenia praktycznego równa się 60 minutom zajęć.

Szkolenie teoretyczne odbywa się w ośrodku szkolenia kierowców lub w domu przy wyborze metody on-line, zajęcia dla kursantów prowadzi instruktor nauki jazdy lub wykładowca.

Po zakończeniu części teoretycznej kandydaci na kierowców mogą rozpocząć praktyczną część szkolenia obejmującą prowadzenie pojazdu kategorii A na placu manewrowym a także w ruchu miejskim.

Przed ukończeniem szkolenia kandydat na kierowcę musi zdać egzamin wewnętrzny.

Po zaliczonym egzaminie wewnętrznym szkoła jazdy uzupełnia profil PKK o wymagane dane i wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


Z części teoretycznej szkolenia zwolnione są osoby, które samodzielnie zaliczyły egzamin teoretyczny w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Osoby te zwolnione są również z teoretycznego egzaminu wewnętrznego w ośrodku szkolenia kierowców. Przed przystąpieniem do szkolenia praktycznego, kandydat na kierowcę musi jednak odbyć minimum 4 godzinne szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych, które jest częścią składową standardowego szkolenia teoretycznego.


Części teoretycznej szkolenia podstawowego nie przeprowadza się, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A1 lub A2.