Akademia Kierowcy Maliński - Logo

Darmowe Kursy:

Kategoria T.

Ile musisz mieć lat:

16 lat osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku.

Pojazdy:

Ciągnik rolniczy – pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych.

Zespół pojazdów składający się z ciągnika rolniczego i przyczepy (przyczep).

Pojazd wolnobieżny – pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego.

Zespół pojazdów składający się z pojazdu wolnobieżnego i przyczepy (przyczep).

Czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Motorower - pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm³, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Szkolenie:

Czas trwania szkolenia podstawowego dla kategorii T nie może być mniejszy niż 30 godzin szkolenia teoretycznego i 20 godzin szkolenia praktycznego. Jedna godzina szkolenia teoretycznego jest równa 45 minutom, zaś jedna godzina szkolenia praktycznego równa się 60 minutom zajęć.

Szkolenie teoretyczne odbywa się w ośrodku szkolenia kierowców. Zajęcia dla kursantów prowadzi instruktor nauki jazdy lub wykładowca. Po zakończeniu części teoretycznej kandydaci na kierowców mogą rozpocząć praktyczną część szkolenia obejmującą prowadzenie pojazdu kategorii T na placu manewrowym a także w ruchu miejskim.

Po zaliczonym egzaminie wewnętrznym szkoła jazdy uzupełnia profil PKK o wymagane dane i wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Z części teoretycznej szkolenia zwolnione są osoby, które samodzielnie zaliczyły egzamin w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Osoby te zwolnione są również z teoretycznego egzaminu wewnętrznego w ośrodku szkolenia kierowców. Przed przystąpieniem do szkolenia praktycznego, kandydat na kierowcę musi jednak odbyć minimum 4 godzinne szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych, które jest częścią składową standardowego szkolenia teoretycznego.


Szkolenie praktyczne odbywa się pojazdem kategorii T. Nie może to być pojazd odpowiadający warunkom technicznym pojazdów kategorii np. AM, B1 lub B.